top of page
Group Meeting

סדנאות בארגונים

הסדנאות מיועדות לארגונים שמטרתם,  העלאת האפקטיביות!

כבר ידוע שכיום עובדים לא באים רק לעבוד אלא באים לעבודה הכוללת סביבת עבודה, חיברות, אינטראקציה עם 3 רמות (מנהלים, שווים וכפופים), תחושת שייכות וערך עצמי אשר מנהלים את העובד ואת התפוקה שלו.


הסדנאות מגוונות לפי צרכי הלקוח, בין 4 שעות ל-5 מפגשים, בהם נדבר וגם נפעל להעצמת תחושת השייכות לארגון, ניהול קונפליקטים תוך הבנה להעמקת ולהרחבת המודעות היומיומית בתהליכים קצרים, עם  הרבה הומור ואפקט ארוך טווח המעלה את שביעות הרצון ואת רמת התפקוד היומיומית.

טיפול בהתנגדויות, שימור לקוחות, הקשבה ללקוח ולצרכי הארגון.


הסדנאות מועברות על ידי מנחת קבוצות מוסמכת אדלר ובשיטות מעולם ה-NLP.

הסדנאות מרתקות, משאירות טעם של עוד ובעיקר מקדמות את העובדים לתחושת עצמאות ושייכות לארגון!

צור קשר
סדנאות בארגונים: Service
bottom of page