Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

התייחסות אישית

התייחסות אישית,

כל ילד בכל גיל זקוק לזמן ״אמא״ או זמן ״אבא״ לבד, רק שניהם יחד ללא אחים נוספים ,זו יכולה להיות רבע שעה ויכולות לעבור שעתיים או יותר יחד , העיקר שזה זמן איכות הנקבע מראש ביננו ואנחנו ההורים לא מבטלים גם אם נתקענו בעבודה . ככל שנראה לילד כמה חשוב לנו להגיע לפגישה איתו ערכו העצמי יעלה בהתמדה .

בדיוק עכשיו שאנחנו מחפשים חוגים לילדים אפשר להכניס את חוג אבא-אמא בתוך הלו״ז השבועי , אפשר גם להוסיף נוף מקסים לתפאורה , הנאה מובטחת לשני הצדדים ❤️

#thereallifejob #הנחייתקבוצות #הדרכתהורים #שייכות #זמןאמאאבא

052-6520534

©2018 BY THE REAL LIFE JOB.