Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

תנו לגדול בשקט


נא לא להפריע😃

יש לנו תבנית בראש איך החיים צרכים להתנהל,איך הזוגיות שלנו צריכה להראות , איך הילד שלנו צריך להתנהג , להשתייך וכו׳ ... אז לגבי הילד שלנו:

הילד שלנו צריך להיות חכם, עצמאי, פעיל בחברה, בתנועת נוער, ציוניו גבוהים אם אפשר גם בלי ללמוד, הבית מלא בחברים שלו שרק מחפשים את חברתו, הילד הזה שלנו גם מנומס כלפי מבוגרים ממנו, עומד על שלו ועצמאי במחשבותיו אך צייתן כלפינו ומקבל את מרות מערכת החינוך של מדינתנו...

הוא גם מקבל את כל התפקידים הראשיים בטקסי בית הספר כי כל המורות אוהבות אותו.

בכל אותה העת גם חייב להגשים עבורנו את כל מה שאנחנו לא הספקנו כילדים, הילד הזה סוחב על כתפיו משקל כבד מאד ואם אפשר שעל הדרך יעביר את הקשישה את הכביש בדרך שסללנו עבורו..

כל ילד הוא שונה ,עולם ומלואו בזכות עצמו, הילדים אינם כרטיס הביקור שלנו והקסם הגדול ביותר הוא, שאם משחררים את הילדים מכל הציפיות הגבוהות שלנו הם פורחים ונהיים עצמאיים ובעלי ערך עצמי גבוה, אין הורה שלא מייחל לכך עבור ילדיו!

כשילד נולד , עם תעודת הלידה אנו צריכים לקבל גם שלט נא לא להפריע, להדביק לו על הגב:)

זה היה הכי טוב לו... וגם טוב לנו ההורים פשוט לא לתת לרעשים שלנו להפריע לו להיות הוא עצמו😍😍


#הורות #הנחייתקבוצות #הדרכתהורים #thereallifejob

052-6520534

©2018 BY THE REAL LIFE JOB.